شعر و جملات

پیامک های تبریک روز معلم

پیامک های تبریک روز معلم

پیامک های تبریک روز معلم

پیامک های تبریک روز معلماز پدر گر قالب تن یافتیم، از معلم جان روشن یافتیم – هر روزت مبارک . . . .  

پهنه ای از بهشت و صدها اردیبهشت دیگر، در انتظارت… روزت مبارک استادو معلم عزیزم

‌ای که الفبای زندگی را از سرچـشمه نگاهت آموحتم استاد عزیزم روزت مبـارک… 

دبیر عزیزم. یاد تو همیشه در ذهنـم، عشـق تو در قلبم و عطر مهربـانت همیشه در وجودم جاری اسـت، روزت مبارک..

به کار مفید من کـس نگاه نمیکند!
اما! هزار دیده در انتظار یک اشـتباه من است 
روزمون مبارک !

انسـان بزرگ نمیشود جز بوسیله فکرش
شریف نمی شود جز به واسطه رفتـارش و قابل احترام نمیـگردد جز به سبب اعمال نیکش.تقدیم به شما که شایسته احتـرامی.

روزت مبـارک

میگویند اگر میخواهی به کسی لطف کنی به او ماهـی نده، ماهیـگیری را به او بیاموز. سپاسگزار معلمی چون شما در زندگی خود هسـتم که اندیشـیدن را به من آمـوختید نه اندیشه‌ها را…روزتان مبارک.

معلـم عزیزم، با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشـم و چگونه زندگی کنم... روزتان مبـارک باد.

سلامـت گفتم پیامم دادی، پیامت چراغ راه زندگی‌ام شد و مرا به سرزمیـن نور و آگاهی هدایت کردی‌.‌ ای آییـنه تمام نمای عشق و محبت و ایثار، هر روزت مبـارک باد…

فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی چگونه پاس دارم تو را اینـک که میدانم خدا هم نیز چون من تورا بسیار دوست میـدارد… روزت مبـارک

با این گچ عشـق تختهٔ جانم زن خطّی ز کلام خود به ایمـانم زن صد درس در این کلاسـت آموخته‌ام یک درس ز عـشق جان ویـرانم زن

آبی‌ترین، دریایـی‌ترین و آسمانی‌ترین تقدس زندگیمان دسـتان‌تان را بوسه میـزنیم.

روزتان مبـارک.


گوشم را بکش… جریمـه بکن... امتحان سخت بگیر 
مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسـه باز گردان

بی انصافیست که تو را به شـمع تشبیـه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد، اما تو میسوزی تا بسازی، با سپاس و عرض تبریـک فراوان…


پیامک های تبریک روز معلم


عارفـان علـم عاشـق می شوند بهـترین مردم معلـم میشـوند عشق با دانش متمم میشود هر که عاشق شد معلم میـشود روز معلم مبـارک باد.

دبـیر عزیزم یاد تو همیشه در ذهنم عشق تو در قلـبم و عطـر مهربانت همـیشه در وجـودم جاری است. روزت مبـارک

اندیشـه ام از تو سـبز و آباد شـده 
از جهل وغـم این فکرتم آزاد شـده
در مکتـب پاک و شـاد اسـتاد ببـین
غم رفته زجـانم ودلم شاد شـده

در مکتب تو همیشه شاگـردم من 
دور از رخ تو همیـشه پر دردم مـن
در فصل بهار و روز استاد ببین
بی نور معلم این چنیـن زردم مـن

آموزش عشقم از همین مکتـب توسـت 
اندوخته ی سـوادم از این لب توست
گفتم که مریضـم و بیا بستر من
چون عامل دردم این غم و این تب توسـت

اس ام اس تبریـک روز معلم، اس ام اس روز معـلم 


با این گچ عشق تخـته ی جانم زن 
خطّی ز کلام خـود به ایمانم زن
صد درس در این کلاسـت آموخته ام
یک درس ز عشـق جان ویرانم زن

پیامک های تبریک روز معلم

ای معلم تو را سـپاس : 
ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپـاس. ای والا مقـام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشـک اندیشه ام باریدی 
روزت مبـارک…

آموزگارم ، تو باغبـانی 
میپرورانی بذروجـودم، با مهربانی 
با درسهایت دیو جهـالت از من گریزد 
اندرزهایت ، بهر وجـودم، شد پاسبانی 
من غرقه بودم در بحر غفلت 
دستم گرفتـی ای ناجـی من، 
من همچو قایق، تو بادبانی 
بر خوان ِ دانش من میهمانم 
تو ای معلم، خود میزبانی 
کار تو باشـد، ارشـاد انسان 
همکار  خوب پیغـمبرانی 

معلم هدفـت عشق است و ایثار 
هزاران خفته از عشـق تو بیدار 
روزت مـبارک.

دبیر عزیزم . یاد تو همیشه در ذهنم .عشـق تو در قلبم و عطـر مهربانت همیشـه در وجودم جاری است، روزت مبـارک…

تا خدا بوده و هست ، معلم بوده و هسـت و هر روز، روز معلم هست. معلمی هنر اسـت، عشقـی است آسمانی …
روزت مبارک 


پیامک های تبریک روز معلم

۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم به معلم عـزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت . و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت . روزت مبـارک . . . 

پیامک های تبریک روز معلم

ای معلـم: ای روشنی بخش دلها. براستی که تو بعد از خداوند (علـم الانسان ما لم یعلم ) هستی.چگونه میتوان تو را ستود و تو را سـرود که تو خود سرود قافـله ی تمدن هسـتیت. 

سپاسگزار همچون معلمـی هستـم که اندیشیدن را به من آموخـت نه اندیشـه ها را

نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسـم. نمیـدانم چگونه شما را توصیف کنم ، معلمی از جنس بلور، آسمـانی و مهـربان، چقدر زیبا واژه ها را آسمانی میکنید.
شاگرد کوچک شـما… 

روز معلم یادآور شکوه و عظمـت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ در عرصـه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایـش گذاشته اند. 

معلمی شغل نیسـت. عشـق است. ذوق اسـت. ایثار و فداکاریست. اگر به عنوان شغل به آن مینگری رهـایش ساز و اگر عشـق توسـت، بر تو مبارک باد. 

اگر کسی بتواند معلم خوبی باشد ، خیانـت کرده است اگر به کار خـوب دیگـری بپـردازد. چرا که معلمی مقام پیغمبری و تعلیم مقـام خدایی اسـت.

مخصوص دبیر شیـمی! 
مهر شما ، گرافیت وجود مرا الماس کرد . من از با شما بودنم چیزی فراتـر از استوکیومتری زندگی و مولاریته شادیها آموختم . امیدوارم کلویید زندگیتان شفاف و معـادلات زندگیتان موازنه شده و محلول زندگیتان از عشق و محبت فراسیر شده باشـد. با بیشترین درصد خلوص دوستتان دارم و با بالاترین غلظت مولال، روزتان مبـارک! 

سلامی برگرفته از آیه شریفه ی (سلام من قول رحیم) نثارتان باد این مناسبـت را غنیمت شمرده روزتان را تبریک عرض میـنمایم...

معلم را بخش کردم اولش محبـت آخرش محبت. 
خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود. 
دانای عشق روزت مبارک…

معلـم با تو من یاد گـرفتم که چگونه زنده باشـم و چگـونه زندگی کنم…
روزت مبـارک...


پیامک های تبریک روز معلم


سلامـت گفتم پیامـم دادی ، پیامـت چراغ راه زندگیـم شد و مرا به سرزمین نور و آگاهی هـدایت کردی ای آینیه تمام نمای عشـق و محبـت و ایثار 
هرروزت مبـارک باد…

فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی چگونه پاس دارم تورا اینـک که میدانم خدا هم نیز چون من تورا بسیار دوست می دارد من هـم چون خدایم تو را دارم با سپاس بی حد…

روزت مبـارک 

معلم باغبان باغ عشق اسـت معلم قافله سالار عشق است...

معلم اضیظم!
عذ اینکه به من خانـدن و نوشطن عاموخطـی حذار بار اضط ممنـونم !  روظـط مبارک . . .   


وقتی معلـم پرسید عشـق چند بخشه؟
گفتم: یه بخـشه ،
اما حالا که برزگ شدم فهمیدم عشق سـه بخشه :
۱-عطش دیـدن تو
۲- شوق با تـو بودن
۳-اندوه بی تو بـودن

معلم عزیزم روزت مبـارک 


پیامک های تبریک روز معلم


روزهای اول تحصیل درمکتب عشـق مـدام با خودم مرور میکردم
عشق یعنی حاصل جمع دل عاشـق ومعشوق.
عشق یعنی ضرب در ضربان یار.
کاش ازعشقم درپرانتزنگهداری میـکردم
افسوس که دیر شده و در عاشقی مشروط شـدم …

روزت مبارک


اولین روز دبستان بازگرد
کودکی ها، شاد و خندان باز گرد
یاد آن آموزگار ساده پوش
یاد آن گچ ها که بودش روی دوش

ای معلم نام و هم یـادت به خیر
یاد درس آب و بابایـت به خیر
روز معلـم مبارک   

ای خدای عشـق، ای ام الکتاب
ای معلم، ای سراسـر آفتاب
در کتاب دل نویسـم با مداد
ای معلم روز تو تبریـک باد…

حالی مقـدس
حرفهایـی ناب
کاری اهـورایی
دلی بیتاب
در کلاس درس هسـتی
در شمال آسمـان شب
معلم روزت مبـارک 

معلم ای مظهر رنج و تلاش ای مهربان بی غرور ای بهتـرین روزت مبارک


پیامک های تبریک روز معلم


همه برایم دست تکان دادند، اما کم بود دستـانی که “تکانم” دادند به حرمت تاثیری که بر همه ی فرزندان سرزمینت داشته ای هفته معـلم از امروز تا همیشه مبـارک.


از ازل حکم تو آن بود که سر حلقه حکمت باشـی، تا ابد شغل تو این اسـت که معیار محبت باشی، روزتان مبـارک

معلمانی که همچون چراغـی پرفروغ شبانه روز روشـنگر راه علمند به عنوان مشـترک پر مصرف اداره برق جریمه میشـوند !

برچسب ها
♥admin

♥admin

باسلام خدمت شمادوست عزیز امیدوارم اوقات خوشی رابا مطالبی که در اختیار شما گزاشته ایم داشته باشید. منتظر نظر های گرمتون هستیم ویا اگر سوالی داشتین گزینه تماس با ما دربالا را بزنید

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن