مذهبی

فضیلت شب های قدر

فضیلت شب های قدر

فضیلت شب های قدر

فضیلت شب های قدربهترین شب سال، شب قدر است که خداوند در قرآن کریم آن را شبی پربرکت دانسته و ارزش آن را برتر از هزار ماه بیان کرده است. آیا به راستی برکتی بالاتر از این هست که یک شب همتراز هزار ماه یعنی سی هزار شب یا ۸۳ سال و چهار ماه قرار گیرد؟

معنای شب قدر:

چرا این شب «شب قدر» نامیده شده است؟ چه اسراری در آن نهفته و چه وقایع و حوادثی در آن رخ داده و میدهد؟ مفسران قرآن کریم با استفاده از قرآن و احادیث پیشوایان معصوم دین درباره علت نامگذاری این شب به «شب قدر» مطالب و دلایل زیادی آورده اند. شب قدر یعنی شب بزرگ و با عظمت؛ زیرا در قرآن کریم «قدر» به معنای منزلت و بزرگی خدا آمده است. همه مقدّرات بندگان نیز در طول سال در این شب رقم میخورد؛ همچنانکه امام رضا علیه السلام فرمودند: «خداوند در شب قدر آنچه را که از این سال تا سال بعد پیش خواهد آمد، مقدّر میفرماید از زندگی یا مرگ، از خوب یا بد یا روزی. پس آنچه خداوند در این شب مقرر میکند، به حتم واقع خواهد شد.»

البته این امر هیچگونه تضادی با آزادی اراده انسان و مسئله اختیار ندارد؛ زیرا تقدیر

الهی به وسیله فرشتگان بر طبق شایستگی ها و لیاقت های افراد و به اندازه ایمان،

تقوا، پاکی نیت و اعمال آنهاست. بدون شک مفاهیمی چون: وعده و وعید، انذار و

بشارت، کیفر و پاداش، بدون برخورداری انسان از اراده و اختیار بی معناست. حضورانسان در محافل شب قدر، عبادت و دعا و … جلوههایی از حضور اراده و اختیار

انسان است. بزرگترین اشتباه درباره حقیقت مشیت الهی این است که گروهی

خود را صاحب همه چیز می دانند و تصور میکنند خداوند به صورت مطلق همه کارها

را به بندگان خود واگذار نموده است؛ پس نه ثواب و عقاب در کار است و نه مسئولیت

و اخلاق. گروهی دیگر نیز فکر می کنند انسان موجودی مجبور است که هیچ اختیار و

آزادی ندارد و همه چیز با قضا و قدر تعیین میشود؛ در حالی که حقیقت امری میان این

دو نظر است؛ یعنی نه جبر قضا و قدر و نه واگذاری مطلق به بندگان؛ چراکه بعضی از

کارها را ما به خواست و اراده خودمان انجام میدهیم؛ مثل خوردن، آشامیدن، رفتن،

آمدن و … و در بعضی دیگر از کارها همچون به دنیا آمدن، از دنیا رفتن و … اراده و

خواست ما مطرح نیست.

در شب قدر فرشتگان بسیاری به زمین میایند؛ بهطوری که زمین بر آنها تنگ میشود. لذا آن را «شب قدر» نامیدهاند؛ زیرا یکی از معانی «قدر» به معنای ضیق و تنگ است و در این شب قرآن با تمام قدر و منزلتش به وسیله فرشته صاحب قدر بر پیامبر صلی الله علیه وآله نازل گردید.

پنهان بودن شب قدر:

اینکه شب قدر در ماه مبـارک رمضان واقع شده است، مورد قبـول همه مسلـمانان است و هیچگونه شک و تردیدی در آن وجود ندارد؛ زیرا از سویی خداوند در قرآن میفرماید: «ماه رمضان ماهـی است که قرآن در آن نازل شده است» و از سوی دیگر در آیه اول سوره قدر می خوانیم: «ما آن (قرآن) را در شب قدر فرو فرستادیم». با توجه به این دو آیه مبارکه، چنین نتیـجه گیری میشـود که شب قدر خارج از ماه مبارک رمضـان نیست و حتمـاً در این ماه قرار دارد.

بنابر روآیات، خداوند اجابت را در میان دعاها پنهـان کرده است تا مؤمنان به همه دعاها روی آورند؛ همانگونه که وقت مرگ را پنهـان کرده است تا مردم در همه حال پذیرای آن باشند. وقت قیامت و ظهـور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را نیز مخفی کرده تا اهل معصیت آنها را دستـاویزی برای نیل به مقـاصد شوم خود قرار ندهند و در مقابل، مؤمنان در همـه حال مراقبت بیشـتری از خود نشـان دهند. بر همین مبنا شب قدر مخفی است و زمان دقیق آن مشخص نیست. امام علی علیه السلام دلیل مخفـی بودن شب قدر را در این میـداند که مؤمنان شبهای بیشتری را قدر بدانند و در آرزوی درک فضیلت آن به کارهای نیک و عبادت بیشتـری پرداخته، از معاصی و زشتی ها دوری گزینـند و در پرستش خداوند تلاش بیشـتری نمایند.

حکمت دیگر مخفی ماندن شب قدر آن است که اگر شب خاصی معین میـشد، برخی افراد بر اثر توفیق شب زنده داری و احیای آن به عجب و غرور مبتلا می شدند؛ اما پنهـان بودن آن باعث میشود تا ملکات فاضله در مؤمنان راسختر شود و در نتیجه از برکات و فیوضات بیشتری در این شبها بهره مند گردند. اگر این شب معلوم بود، حرمت و عظـمت در خور شأن را نداشت؛ زیرا مردم همواره برای امور پنهان، احترام بیشـتری قائل اند.


فضیلت شب های قدر


فضایل شب قدر:

عظمت و فضیلت این شب را بر سایر شبها از این امور میتـوان به دست آورد:

۱٫ آمرزش گناهان: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله در تفسـیر سوره «قدر» فرمودند: «هر کس شب قدر را احیا بدارد و مؤمن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته باشد، تمـامی گناهـانش آمرزیده میشود.»

۲٫ قلب رمضان: امام صادق علیه السلام فرمودند: «از کتاب خدا استفاده میـشود که شماره ماههای سال نزد خداوند، دوازده ماه اسـت و سرآمد ماهها ماه رمضـان است و قلب ماه رمضان لیله القدر است».

۳٫ بهتر از هزار ماه: در فرهنگ غنی اسلام، همه چیز را با معیارهای الهی می سنجند و بر همین اساس قرآن در مورد شب قدر میفرماید: «لَیلَهُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر» در دعای ۴۴ صحیفه سجادیه نیز میخوانیم: «(عبادت و بندگی در) شبی از شبهای آن، آن را برابر با (عبادت در) شبهای هزار ماه قرار داد (چون خیرات و برکات و سودهای دینی و دنیـوی در آن است) و آن را شب قدر نامید.»

۴٫ نزول قرآن: طبـق روآیات، مجموع قرآن در شب قدر نازل شـده است. این نزول دفعی و یکباره قرآن است، اما نزول تدریجی قرآن طی ۲۳ سال دوران نبوت پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله بهصورت الفاظ نازل شده است.

۵٫ نزول ملائکه: نزول ملائکه و روح در شب قدر نشـانه شرافت آن بر هزار ماه است. امام باقر علیهالسلام فرمودند: «عمل صالح در شب قدر از قبیل نماز، زکات و کارهای نیـک دیگر بهتر است از عمل در هزار ماهی که در آن شب قدر نباشد.»

۶٫ عرضه اعمال بر حجت خدا: بنا بر روآیات و ظاهر آیت سوره قدر، شـب قدر منحصر به

زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله نیسـت و فرشتگان در شب قدر مقدّرات یک سال را نزد

«ولی مطلق زمان» میآورند و بر او عرضه میـکنند. این واقعیت از روز نخسـتین وجود داشته

اسـت و تا قیامت هم ادامه خواهد یافت. از سویی نیز بنابر روآیات زمین از نخستین روز خلقت

تا آخر فنای دنیا بیحجّت نخواهد بود چنانکه امام علی علیه السلام فرمودند: «شب قدر در هر

سالی هست، در این شب امور همه سال (و تقدیرها و سرنوشتها) فرو فرسـتاده می شود.

پس از درگذشت پیامبر صلیاللهعلیهوآله نیز این شب صاحبانی دارد». حجـت خدا در زمین در

زمان حاضر وجود مقدّس و مبـارک حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است و اوست

که حجت خدا و وصی اوصـیا و خلیفه رسول خدا صلی الله علیه وآله و معصوم از هر گناه و

پلیدی است و لذا صاحـب شب قدر است.


فضیلت شب های قدر


فرصت را غنیمت شمریم…

شب قدر فرصتـی است زرین و طلایی برای شسـتوشوی آینه دل. آن شب بهترین فرصت

است تا خوبیها را جایگزین بدیها، صلح و صفا را جایگـزین اختلاف و تفرقه، احسان و نیکی

را جایگزین ظلم و ستم، احسان به والدین را جایگـزین عاق والدین، و صله رحم را جایگزین

قطع رحم نماییم. نیکو و شایسته است با صدقات قدمی در جهت آبادانی خانه آخرت برداریم و

با اعمال نیک و خیر، ثواب دو چندان ببریم. در شب قدر که شب زنده داری میـکنیم، خداوند

نام ما را در گروه نیک بخـتان ثبت می کند و آتش جهنم را بر ما حرام می سازد. آیا توفیقی بالاتر از

این هست که آتش جهـنم بر ما حرام شود و به خدا نزدیک شویم؟ دعاهای شبهای رمضان

مجموعه ای است بصیـرت بخش که با تکرار تلاوت آنها به صورت هدفهایی برای ما در میـاید.

پس هنگام خواندن این ادعیه شایسته و بهتر است مفهوم آنها را نیز همواره مدنظر داشته

باشیم و با تلاش و کوشش به سوی این هدفهای مطرح شده در دعـاها گام برداریم.

برچسب ها
♥admin

♥admin

باسلام خدمت شمادوست عزیز امیدوارم اوقات خوشی رابا مطالبی که در اختیار شما گزاشته ایم داشته باشید. منتظر نظر های گرمتون هستیم ویا اگر سوالی داشتین گزینه تماس با ما دربالا را بزنید

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن